1.01

Łk 14, 1-11

Gdy zostaniesz dokądś zaproszony, nie siadaj na pierwszym miejscu. Uogólniając te słowa, otrzymujemy co następuje: zawsze i wszędzie bądź bliżej ostatniego miejsca. W tej prostej zasadzie w wielkim skrócie wyraża się pełny sens pokory.

Usiądź i zastanów się nas wszystkimi możliwymi sytuacjami twojego życia, i na początek wybierz w nich dla siebie ostatnie miejsce. Będzie to dla ciebie ćwiczeniem pokory, które stopniowo z zewnętrznej praktyki przeniesie się do twojego wnętrza, do serca, i tam położy fundament pokory. Gdy będziesz stosować tę praktykę, z czasem z tego ziarenka rozwinie się pokora, która w konsekwencji napełni całą duszę i ciało, jak również całe twoje życie.

Co wówczas nastąpi? Pojawi się czystość duszy i serca, świętość będzie rozświetlać twe oblicze i przyciągać wszechobecny szacunek, i stanie się co następuje: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Niech nie to będzie jednak twoim celem, gdy będziesz ćwiczyć się w pokorze; postaw jako swój główny cel samą pokorę. To ona wprowadza do duszy człowieka nastrój błogiego pokoju. Gdzie jest pokora, tam uczucie trwogi znika, również zewnętrzne, życiowe trudności nie wpływają na ciebie negatywnie. Jak fala, która, nie napotykając na opór, bez szumu i jednego uderzenia rozlewa się w bezkresnym morzu, tak i zewnętrzne i wewnętrzne trudności nie uderzają w pokorną duszę, ale przepływają jakby ponad nią, nie pozostawiając po sobie śladu. Jest to jakby życiowa przewaga pokornego człowieka; jakaż światłość go oświetla, jakież pocieszenie on otrzymuje, jakież możliwości swobodnego działania przed nim się otwierają! Zaprawdę, pokora mieści w sobie wszystko!

От Луки святое благовествование + Православный Церковный календарь (pravoslavie.ru)