Modlitwy do Archaniołów na każdy dzień tygodnia

Poniedziałek

Modlitwa do św. Archanioła Michała

O Władco i Boże, + wielki i najpotężniejszy Królu nasz Jezu Chryste + Nie mający początku ani przyczyny! + Poślij Ojcze Wszechmogący Archanioła Twego Michała na pomoc sługom Twoim (imiona) + i dla obrony naszej od wrogów widzialnych i niewidzialnych.

O Wojewodo Archaniele Michale! + Zlej olej wesela i pokoju na sługi Twoje (imiona)!

O Arcystrategu Michale! + Demony w proch ścierający! + Rozkaż wszystkim moim wrogom widzialnym i niewidzialnym, + prowadzącym ze mną podstępną walkę + aby stali się jak jagnięta, + skrusz ich serca i rozwiej ich zamiary jak plewę, + niech staną się jak proch na drodze przed obliczem wiatru!

O wielki Archaniele Michale! + Tyś jest pierwszym Księciem i Arcydowódcą wszystkich Mocy Niebieskich: + Aniołów, Archaniołów i Władz, + Księstw, Zwierzchności i Tronów, + Mocy, Cherubinów i Serafinów.

O przecudny Archaniele Michale! + Bądź moim pomocnikiem w każdej potrzebie, + w krzywdach, nieszczęściach i troskach, + na pustyni, na bezdrożach, na rzece i na morzu, + na ziemi i w powietrzu, + bądź zawsze moim portem bezpiecznym. + Wybaw mnie, wielki Archaniele Michale + od wszelkiego podstępu diabelskiego, + usłysz głos błagań grzesznego sługi Twego + przyzywającego przecudne imię Twoje: Któż jak Bóg! + Rychło przybądź na moje wołanie i bądź moim ratunkiem i wysłuchaj modlitwy mojej.

O potężny i wielki Archaniele Michale! + Powal wszystkich moich wrogów widzialnych i niewidzialnych + mocą Życiodajnego Krzyża Chrystusowego, + przez modlitwy Przeczystej i Przebłogosławionej Włodarki naszej, + Królowej Anielskich Zastępów, + zawsze Dziewicy Maryi, + świętych Apostołów Piotra, Pawła i Jana, Andrzeja, Jakuba, Marka i Łukasza, Tomasza, Bartłomieja i Mateusza, Szymona, Judy i Jakuba i wszystkich Apostołów, + świętego Mikołaja, Miry Licyjskiej Cudotwórcy, + świętego Cypriana i świętej Justyny, + świętego Trofima, + świętego Teotempta i Teony, + świętego Antoniego Wielkiego i Onufrego Wielkiego, + świętego Andrzeja Jurodiwego, świętego Wielkiego Męczennika Nikity i Eustachego, (można tu dodać jeszcze innych Świętych) + i wszystkich świętych i przepodobnych Ojców i Matek naszych, + Hierarchów i wszystkich niebieskich Potęg i wszystkich świętych. Amen.

O wielki Arcystrategu Boży i pogromco demonów Michale! + Zgrom i skrusz wszystkich wrogów moich widzialnych i niewidzialnych. + Błagaj Boga Wszechrzeczy + aby zbawił i zachował mnie od pokus i napadów diabelskich, + od nagłej i niespodziewanej śmierci + i zachował mnie od wszelkiego zła.

O wielki Arcystrategu Michale! + Wspomagaj mnie we wszystkich dziełach moich, + prowadzących mnie do zbawienia mojej nędznej duszy. + Pomagaj mi teraz i zawsze + i do końca mojego życia, + a szczególnie w godzinie mojej śmieci. Amen.

* * *

Wtorek

Мodlitwa do św. Archanioła Gabriela

O wielki Arcystrategu Boży, Archaniele Gabrielu! + Tyś z Woli Bożej zwiastował Przeczystej Dziewicy Maryi + niepokalane poczęcie Syna Bożego w Jej Przeczystym łonie, + tak i mnie grzesznemu zwiastować racz Dobrą Nowinę o życiu wiecznym w Chrystusie. + Ubłagaj Boga Miłosiernego za grzeszną moją duszę, + by zbawił ją Bóg i przebaczył jej wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne + i zachował ją od męki wiecznej i ognia piekielnego, + przez Twoje ofiarne wstawiennictwo i święte modlitwy.

Spraw, abym stał się godnym Królestwa Niebieskiego w radości Wszystkich Świętych. + Prowadź mnie do Królestwa Niebieskiego na wieki wieków. Amen.

* * *

Środa

Мodlitwa do św. Archanioła Rafaela

О wielki Arcystrategu Boży, Archaniele Rafaelu! + Tyś jest Bożym Przewodnikiem na drogach ludzkich + i lekarzem uzdrawiającym nasze boleści! + Ulecz Boski lekarzu cielesne i duchowe moje rany! + Prowadź mnie wąską drogą do zbawienia, + a po mojej śmierci cielesnej przeprowadź mnie + przez budzące grozę i bezduszne powietrzne mytarstwa + i zaprowadź do Tronu Majestatu Bożego, + by nie zatrzymały mnie ohydne demony za bezmiar grzechów moich.

O Archaniele Rafaelu! + Ubłagaj Wszechmogącego Boga, aby zbawił mnie od przepaści piekielnych + i wyrwał z diabelskiej mocy. + Spraw abym stał się godnym Królestwa Niebieskiego + w radości Wszystkich Świętych na wieki wieków. Amen.

* * *

Czwartek

Мodlitwa do św. Archanioła Uriela

O wielki Arcystrategu Boży Urielu! + Ty przenikasz i uświęcasz Boskim ogniem wszystkich wierzących w Przenajświętszą Trójcę. + Oświeć mnie zamroczonego licznymi grzechami moimi. + Oświeć rozum mój, wolę i serce + i pobudź mnie do oddawania czci i uwielbienia Przenajświętszej Trójcy: + Ojca, Syna i Przenajświętszego Ducha. + Ubłagaj głębię Miłosierdzia Bożego za grzeszną duszę moją, + aby wybawił mnie Bóg od wszelkiej nędzy i nieszczęścia, od niewiary, herezji i apostazji. + Niech zbawi mnie Jego łaska przez Twoje modlitwy, Archaniele Urielu, + Boży Ogniu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Piątek

Моdlitwa do św. Archanioła Seatiela

O wielki Arcystrategu Boży Seatielu! + Ty przynosisz modlitwy Świętych Bożych z całej ziemi przed Tron Majestatu Bożego na wysokościach. + Błagaj Jego niezgłębione Miłosierdzie za grzeszną duszę moją. + Niech zapali we mnie Bóg serce czyste i odnowi we wnętrzu moim ducha prawego. + Niech Duch Święty pobudzi mnie do nawrócenia i utwierdzi w pokucie, + abym przebywając w nieustannej modlitwie duszy i serca, + do ostatniej sekundy życia mego na ziemi, + wychwalał z Tobą Boży Majestat, + aby potem śpiewać ze Świętymi w Rajskich Przybytkach przez wieki wieków. Amen.

* * *

Sobota

Моdlitwa do św. Archanioła Jehudiela

O wielki Arcystrategu Boży Jehudielu! + Tyś jest najgorliwszym obrońcą Chwały Bożej! + Pobudzasz serca ludzi do oddawania czci Przenajświętszej Trójcy: + Ojca, Syna i Przenajświętszego Ducha. + Pobudź i mnie leniwego, żyjącego w przekleństwie grzechu. + Ubłagaj Majestat Boży o przebaczenie wszystkich przewinień moich + i napełnij mą duszę skruchą, a serce pokorą, + obdarz mnie darem łez za grzechy moje i łaską ich odpuszczenia po szczerym ich wyznaniu w Bożej obecności. + Niech przez Twoje święte modlitwy, Boży Archaniele Jehudielu, + wybawi mnie Bóg od męki wiecznej i złych wrogów moich, + teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Niedziela

Моdlitwa do św. Archanioła Berachiela

O wielki Arcystrategu Boży Berachielu! + Ty stoisz z siedmioma innymi Duchami przed Tronem Majestatu Bożego + i od niego przynosisz błogosławieństwo Przenajświętszej Trójcy do domów sług Bożych. + Wybłagaj u Boga błogosławieństwo i wszelką łaskę dla naszego domu (wsi, miasta, kraju), + naszych zwierząt, pól i całego dobytku. + Niech nas błogosławi Bóg z Syjonu, ze Świętej Góry Swojej, + niech rozmnoży zwierzęta, niech ześle urodzaj płodów ziemi, + niech napełni nas zdrowiem i wynagrodzi zbawieniem, + abyśmy po śmierci stali się godnymi Królestwa Niebieskiego, + i przebywali ze wszystkimi świętymi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s